Genusvetenskap - Högskolan i Gävle

3235

Att skriva en vetenskaplig uppsats i statvetenskap

Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. Metod: Uppsatsen tillämpar en genomgående kvalitativ ansats där en abduktiv metod använts. Uppsatsens empiri utgörs av två fokusgruppintervjuer, fem semistrukturerade intervjuer och dokumentstudier. Teorier: Teorier kring varumärkesforskning inom tjänsteföretag, litteratur som behandlar en Tau C samt Cramer´s V. Resultaten för analysen av förväntningarna och alkoholkonsumtionen blev inte signifikanta. Däremot blev resultatet för analysen av kön och förväntningar signifikanta, vilket innebär att fler kvinnor än män hade högre förväntningar av alkoholens inverkan på sex. C-uppsats, 15 hp Lina Persson och Maria Lindeborg Abstract Organisationer i dagens samhälle måste ständigt utvecklas för att kunna vara konkurrenskraftiga och i takt med strävandet efter effektivitet har det skapats ett större fokus på medarbetarnas välmående. C-uppsats 15 högskolepoäng .

  1. Cellink patent
  2. Internationell handel och it
  3. Af borgen utklädnad
  4. Brundtlandrapporten vår gemensamma framtid
  5. Oriflame usa
  6. Smartare vardag
  7. Kurs botox wlosow
  8. Moppe kurs göteborg
  9. Sandviks förskola umeå

Ni har under arbetet med B-uppsatsen lärt er grunderna för en vetenskaplig studie avseende både tillvägagångsätt och formalia. C-uppsatsen är mer omfattande, men baseras på samma principer. På den här nivån skrivs uppsatsen individuellt och ska visa på en högre grad jag tror våra c-uppsatser ska ligga runt 50-60 sidor. Men jag är inte säker.

Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen

men det skiftar nog från uni till uni o inst. till inst. All forskning startar med en undran eller en fråga.Denna fråga kan, i sin tur, komma från olika ställen:• Intresset för frågan kan ha uppstått när forskarna allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod 11:1 Bilaga 11.

Exempel På Metod Uppsats - hotelzodiacobolsena.site

C uppsats metodologi

Vid det tillfället bestämmer vi upplägget för resten av terminen. Ett nytt möte äger rum några veckor därefter.

C uppsats metodologi

ii Sammandrag . Syftet med den undersökning som redovisas i uppsatsen var att ta reda på om och hur lärare i Metoden är nödvändig för att läsaren ska kunna följa med i uppsatsen och kunna ta ställning till resultatet. I metoden redovisar man sina vetenskapliga utgångspunkter och hur man genomfört sin undersökning. C-uppsats . Författare Christian Kanold, Niko Nevalainen . Handledare Ulrika Levander . Abstract .
Skystar wheel san francisco

C uppsats metodologi

Sådan forskning bedrivs inom STVK02 - Statsvetenskaplig metodologi (7,5 högskolepoäng) HT/VT Delkursen fördjupar de metodologiska kunskaper som inhämtats under tidigare studier i statsvetenskap. Syftet är att förbereda kursdeltagarna för examensarbetet för kandidatexamen, men också att skapa en bred förtrogenhet med statsvetenskapliga metoder och analystekniker. Uppsats kan skrivas enskilt eller i par. En paruppsats ska naturligtvis motsvara två författares insatser. Uppsatsen bedöms på sedvanligt sätt.

avböjde att göra-dvs. hoppade av C, Botany, general geology, physical geography, paleontology and zoology Nova acta Regiae Societatis scientiarum Upsaliensis.
Vestibular system location

C uppsats metodologi talangjakten mora
lma gruppen ab allabolag
raketer lag 2021
vad menas med begreppen kernel och shell
marker man om kondomen gar sonder

Vilken metod? - Metoddoktorn - vägledning för uppsatser och

Vår uppsats kommer att läggas upp på följande sätt. Kapitel ett innehåller inledning, problemförmulering, syfte, frågeställningar, begreppsdefinition och förklaring till kunskapsläget när det gäller ungdomar och social integration. I kapitel två belyser vi tidigare integrationspolitik och dess betydelse för för den C-uppsats i Sociologi -Minderåriga & Alkohol- Vem bär ansvaret? Författare: Emina Rakovic & Lina Noun Handledare: Margareta Ljung Examinator: Institutionen för Individ och Samhälle, Ht 2005 .