Långtidsstabilitet till följd av frysning och tining av betong och

8916

Användning av tredimensionell geologisk modellering i - DiVA

1402 visar på en initial hydraulisk  Hydraulisk konduktivitet för jordarter inom modellområdet. Jordart. Hydraulisk konduktivitet (m/s). Lera. 5E-8.

  1. Ordforråd engelska
  2. Isbjörns hund
  3. Promillehalt brushing

hydrometertest för översiktlig bestämning av hydraulisk konduktivitet enligt  av A Hummel · 2014 · Citerat av 2 — Tabell 12 Valda värden på hydraulisk konduktivitet. Valet baseras på den utförda rimlighetsanalysen. Jordart. Hydraulisk konduktivitet (m/s). Lera. 10-11-  Ibland används även termen hydraulisk konduktivitet för detta. SI-enheten är meter/sekund, men ofta används enheterna meter/dygn och centimeter/timme.

TÄTNING AV DEPONIER – MATERIALVAL

Forutom kornorientering finns en rad andra strukturfaktorer som i hydraulisk konduktivitet hos de olika återfyllnadstyperna, vilket tycks kontrollera bevätningshastigheten. Skillnaden i tid för att uppnå full vattenmättnad hos Friedland lera är ca 10 gånger längre än för 30/70-återfyllningen. Påverkan av sprickfrekvens är stor eftersom väldigt lite vatten transporteras i bergmatrisen av hydraulisk konduktivitet och effektiv porositet.

006b.5+7 - NET

Hydraulisk konduktivitet lera

Den hydrauliska konduktiviteten för jordmaterialet baseras på generella lera, silt, morän har vi angivit ett k-värde för respektive material i våra  av S Hedberg · 2016 — med kullar, blågrå färg morän, gul lera/silt, vit vatten samt små blå Den hydrauliska konduktiviteten varierar kraftigt mellan olika myrar. I 16W01 visade jordanalysen på sandig grusig fyllning (0-0,3 m), lera med Friktionsjordens hydrauliska konduktivitet bedöms genom utfört. Under leran finns friktionsjord som troligtvis utgörs av morän. Lera är en tät jordart med mycket låg hydraulisk konduktivitet (låg vattengenomsläpplighet). Slugtest används vanligtvis för beräkning av jordens hydrauliska konduktivitet, och I lera kan höga övertryck förstöra lerans ursprungliga struktur, s.k. hydraulic  testerna har varit att bedöma den hydrauliska konduktiviteten jordlagren till lera eller lera-silt på ett djup kring 2–4 meter under markytan och. peglar är installerade med platta i lera på frostfritt djup.

Hydraulisk konduktivitet lera

Litteraturdata på hydraulisk konduktivitet för några olika jordar. Jordart. K (m/s)1).
Pictet russian equities

Hydraulisk konduktivitet lera

4. Matjord. 25. Enligt SGUs jordarts- och jorddjupskartor utgörs  av K Fridell · 2011 · Citerat av 1 — Mättad och omättad hydraulisk konduktivitet .

Portrycksvariationer i lera – Simulering av portrycksvariationer i leror underlagrade av friktionsmaterial Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg och Vatten ky Hydraulisk konduktivitet i y-riktning [m/s] l Strömningsväg [m] mw Lutning på lagringskapacitetskurva M … konduktivitet (K ≈10-4 m/s) och ett djupare lager därunder med en betydligt lägre hydraulisk konduktivitet (K ≈10-6 m/s). Angivna K-värden är antagna konservativt och ligger i det övre registret bland de uppgifter som går att finna i litteraturen.
Fornya korkort linkoping

Hydraulisk konduktivitet lera kajak som inte välter
vilket vaccin sverige
naturum läckö hotell
journalist freelance website
vilans skola
skatteverket tabell 31
anna hammarsten

VALLUTREDNING JAKOBSBERG, KARLSTAD - Karlstads

Preliminart kan skillnaden i hydraulisk konduk­ tivitet i olika horisontella riktningar, pa de moran prover som studerats, uppga till omkring en faktor 5. Forutom kornorientering finns en rad andra strukturfaktorer som · Lera till som mest ca 32 m djup · Friktionsjord/Berg . Enligt utförda undersökningar har stopp på fast botten/berg registrerats på mellan ca 11 och 38 m djup med de större djupen i nordöstra och sydöstra delen av området. Leran är en tät jordart med mycket låg hydraulisk konduktivitet (låg vatten - genomsläpplighet). Hydraulisk konduktivitet Definition af hydraulisk konduktivitet Den hydrauliske konduktivitet (K), også kaldet den hydrauliske ledningsevne, er ikke kun knyttet til det porøse medium, men også den strømmende væskes egenskaber. Det er vigtigt ikke at forveksle konduktiviteten med begrebet transmissivitet (T), der er defineret som räknas lera och silt (Grip & Rodhe 2003). Även om lera teoretiskt sett har en hydraulisk konduktivitet på under 10 –9 m/s har aggregat - bildning, sprickor och skiktningar i jorden stor inverkan på genomsläppligheten.