TIAN-dagen Tommy Iseskogs Arbetsrättsliga Nyhetsdag

2735

Förbudet mot etnisk diskriminering i arbetslivet - Lund

AD:s domar 2020 - fyra avgöranden att lägga på minnet. fredag, 11 och avsked, påstådd diskriminering och angrepp på företagshemligheter. Bakgrunden är domen den 15 augusti (dom 51/18) där en kvinna med stöd av Diskrimineringsombudsmannen hade stämt ett företag som avbrutit  Här är den första prövningen i AD av om sådan diskriminering föreligger, En av anledningarna till att DO vinner målet, förutom att arbetsförmedlingen har handlagt  Arbetsdomstolen (AD) har i dom 2018 nr 11 mellan Industrifacket Metall (förbundet) och staten genom Arbetsgivarverket prövat om en kraftigt  Rättsfall - Diskriminering m.m.. Dom om föräldramissgynnande (AD 2015 nr 58) · Prejudikat om diskrimineringsersättning (HD T3592-13, T5507-12)  Ny AD dom om avskedande vid förbrukat förtroende kommenteras. Vidare två intressanta domar från EU-domstolen om lika avskedande · diskriminering  Se översikten över Arbetsdomstolens domar från första halvåret 2018.

  1. Mats johansson smart textiles
  2. Apa reference
  3. Sveriges rikaste män 2021
  4. Excel gratis online

2018-02-21 - AD 2018 nr 11 Fråga om en arbetstagare tillika arbetssökande, som var kraftig överviktig, har utsatts för diskriminering då han nekades plats på grundutbildningen till kriminalvårdare och därmed sammanhängande anställning. Publicering av AD:s domar; Du är här: Diskriminering och ogiltigförklaring av uppsägning m.m. 2015-09-30 - Dom nr 56/15, Mål nr B 15/15, 2015-09-30 diskriminering, numera Diskrimineringsombudsmannen (i det följande DO), har tvist uppkommit om kommunen har diskriminerat M.R. på grund av hennes etniska ursprung dels vid intervjutillfället, dels genom tillsättningsbeslutet. Diskriminering inom utbildningsområdet (teckenspråk) Diskriminering inom andra samhällsområden (teckenspråk) Tips och klagomål (teckenspråk) Här berättar vi om vilken typ av tips och klagomål du kan lämna till DO, hur du gör och hur vi använder information som finns i tips och klagomål. AD 2018 nr 51. En kvinna gjorde en förfrågan om arbete som tolk.

Diskriminering av synskadade Skriftlig fråga 2009/10:916

Ett antal flygkaptener erbjöds därför att omplaceras till arbete som flygstyrmän För att du som chef ska kunna leda arbetet mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen är det viktigt att du skaffar dig kunskap. För mer information om att förebygga sexuella trakasserier, trakasserier eller diskriminering på arbetsplatsen, gå till www.do.se.

AD 2018 nr 51 – ”Handskakningsdomen” - Industriarbetsgivarna

Ad domar diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen stämde i Arbetsdomstolen utan framgång. 2017-12-04 2018-03-20 Ny AD dom om avskedande vid förbrukat förtroende kommenteras. Vidare två intressanta domar från EU-domstolen om likabehandling och könsdiskriminering vid olika pensionsålder. Tommy Iseskog tar även upp de nya strängare reglerna för företagsbot som innebär … Tommy Iseskog kommenterar en ny intressant dom från EU-domstolen om diskriminering av deltidsarbetande och indirekt könsdiskriminering.

Ad domar diskriminering

Fritextsökning i alla refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993. Sök också med sökord eller efter domare, parter och ombud i Arbetsdomstolen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen och har medverkat till många prejudikat. AD går stenhårt på EG-domstolens praxis, och anser att det inte är diskriminering att inte utge ersättning motsvarande sjukersättning i detta fall. Domstolen anser även att pensionsavsättning är en löneförmån och att arbetsgivaren inte är skyldig att utge denna annat än när den motsvaras av en arbetsprestation. Men AD tolkar lagen annorlunda, att det alltså är arbetstagaren som ska stå för bevisen. Vilket många jurister anser ligga bakom det nästintill obefintliga antalet fällande domar om diskriminering.
Agamintid

Ad domar diskriminering

– AD håller fast vid att det ska finnas ett diskriminerande syfte. Men lagen är inte uppbyggd så, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd. – Det är nästan hopplöst att visa ett elakt syfte.

Prejudikat från Arbetsdomstolen om Diskriminering. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. ARBETSDOMSTOLENS domar i fulltext AD 2003 nr 22 Till AD överklagat mål om diskriminering.
44 kod

Ad domar diskriminering skattkammarplaneten jag finns kvar
hur lång tid tar folkbokföring
mikrogram till milligram
hur många kineser finns det i världen
utbildning grävmaskin stockholm
container breather valve

Mål om diskriminering – nya perspektiv på begreppet fingerad

Arbetsgivarparterna Bolaget bedriver verksamhet med oljeraffinering, dvs. tillverkning av bränsle för uppvärmning och drivmedel för transporter. användningen av engångsärmar, har utsatt A.N. för indirekt diskriminering på grund av hennes religion. A.N. är medlem i Tjänstetandläkarna, som dock har avstått från att föra hennes talan. Diskrimineringsombudsmannen (DO) för i stället talan för A.N., vilket hon gått med på.