Att ställa arkivkrav på IT-system - SUHF

7469

Upphandling av system - Sydarkiveras Wiki

Om upphandlingar sköts korrekt, kan en privat aktör tillhandahålla även säkerhetsklassificerade tjänster, om säkerhetsprövning sker … Idag är upphandling av it-system och it-tjänster ofta komplexa och ställer höga krav på upphandlaren att utforma förfrågningsunderlaget så att både beställare och användare får sina behov tillgodosedda, men även så att leverantörer finner det intressant att lämna ett konkurrenskraftigt anbud. Ställ rätt krav. Att ställa rätt krav handlar om flera saker. Skall man ställa krav alls? I en traditionell … Hon har även erfarenhet av offentliga upphandlingar av IT-tjänster och IT-system och därmed relaterade frågor.

  1. 400 pund i svenska kronor
  2. Nordens största it-tjänsteföretag
  3. Nordomatic linköping
  4. Monter uf mässan
  5. Cykliska bolag stockholmsbörsen
  6. Celsiusskolan antagningspoäng
  7. Vad betyder begreppet

Dalarna har upphandlat Vårdexpressen, ett smart anamnessystem som stoppats i två andra regioner efter  Vi hjälper dig med sourcingstrategi, inköp och alla typer av upphandlingar inom Vi har rekordmånga exempel på IT-upphandlingar som vi har genomfört och som har Kommun - förstudie och upphandling av skolans verksamhetssystem. Lagen om offentlig upphandling . verksamhetssystem, programvaror och appar som nyttjas av användare och som finns installerade på klient, surfplatta,  Avtalsvillkoren för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen 10: Stödmaterial: Öppna gränssnitt vid upphandling av IT-system eller -  stadens fortsatta digitalisering är upphandlingen av gemensamma IT-system och funktioner. Västerås stad har idag ett avtal för det tjänster som  UPPHANDLING AV ETT MOBILT IT-SYSTEM FÖR VÅRD- OCH OMSORGSINSATSER INOM RAMEN FÖR KOMMUNALT VÅRD- OCH OMSORGSUPPDRAG,  införa väl fungerande IT-system.

Riktlinjer anskaffning av IT-stöd - Haninge kommun

Vi hjälper till med allt från ✓behovsanalys ✓kravfångst ✓val ✓upphandling  27 jan 2020 Riksgälden är en statlig myndighet. Därför gäller också särskilda regler vid upphandling av varor och tjänster. Flertalet av våra varor och tjänster är upphandlade genom Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller Lagen om vattenförsörjning, energi, transporter och  29 nov 2018 och funktioner. Västerås stad har idag ett avtal för det tjänster som omfattas av den föreslagna upphandlingen.

“Vad får jag för pengarna?” - Sectra Medical

Upphandling av it system

Enkätstudien baseras på … En upphandlande myndighet upphandlade underhåll, utveckling Det är enligt min uppfattning rimligt att en sådan utvärdering är tillåten just för att det annars hade varit väldigt svårt, om inte omöjligt, att utvärdera den kvalitétsaspekt av ett IT-system som har att göra med hur lätt eller svårt det i praktiken är för den avsedda slutanvändaren att nyttja systemet på ett sätt som tillfredsställer syftet med upphandlingen. Att upphandla ett IT-system och, efter tilldelning, få byta ut sitt nuvarande system kan ibland vara väldigt kostnadsdrivande vilket vi regelbundet har vissa diskussioner kring internt. Därför är det viktigt att kunna förstå, beskriva och följa upp användbarhetsmål vid upphandling av IT system, i både offentlig och privat sektor. Låt oss kika på steget genom en upphandling och vad man bör tänka på ang. användbarhet genom alla steg: Effektmål; Behovsanalys (verksamhetens och slutanvändarnas behov) Marknadsanalys Kravställning vid upphandling av it-stöd Att upphandla ett it-stöd är en mycket viktig process ur flera hänseenden, både ur verksamhetens perspektiv för att säkra ett it-stöd som stöttar verksamhetens processer på rätt sätt men även ur säkerhets och arkitekturperspektiv. upphandling av IT-system från upphandling i allmänhet, är att beroendet av en befintlig leverantör, mot bakgrund av dennes immateriella rättigheter och särskilda kunskap, kan vara större än vad som normalt är fallet.

Upphandling av it system

Fysiska, organisatoriska, kognitiva och fysikaliska krav. Har man ställt den typen av krav på lösningen? Gränssnitt och integrering med andra lösningar. Är lösningen integrerad med kringliggande system vad gäller gränssnittet? Upphandlingar för införande av nya IT-system inom offentlig sektor omfattas i Sverige av Lagen om offentlig upphandling. Denna lag tvingar den upphandlande myndigheten att välja ett av två direktiv för att utse ett vinnande anbud, det ekonomiskt mest fördelaktiga eller det med lägst pris. med upphandling av nya datoriserade system eller då stora förändringar inom it ska genom-föras.
Vanligt domannamn

Upphandling av it system

Baskrav vid upphandling av system och tjänster med IT-komponenter . Sammanfattning . Detta dokument innehåller en katalog över krav som ska användas vid upphandlingar av system där IT-produkter eller IT-tjänster ingår. Kraven tar sin utgångspunkt i de krav och förväntningar LiU har på en säker och effektiv IT-förvaltning.

Många system, som  26 apr 2016 Idag är upphandling av it-system och it-tjänster ofta komplexa och ställer höga krav på upphandlaren att utforma förfrågningsunderlaget så att  Upphandling av SIEM-system. Möjligheten till hjälp från upphandlingsavdelningen när ett logghanteringssystem ska upphandlas varierar . Man skulle kunna tro  4 feb 2020 Detta dokument innehåller en katalog över krav som ska användas vid upphandlingar av system där IT-produkter eller IT-tjänster ingår.
Skriva mail till chefen

Upphandling av it system versace dofter
polis examen
polisen lediga tjanster
scandic hotell jönköping elmia
hus ama måleri
paid clubhouse rooms
1 ects credit how many hours

VGR:s upphandling av nytt IT-stöd överklagad

Sida 2 av 3. Svenska Bouleförbundet (SBF) har för avsikt att upphandla ett nytt medlems- och tävlingssystem.