STYRELSENS FÖR BJÖRN BORG AB FÖRSLAG TILL

7233

Aktien Swedbank

Återköp av aktier. Styrelsen för Com Hem Holding (“Com Hem” eller ”Bolaget”) har beslutat att återköp av aktier får ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter fram till nästföljande årsstämma till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Högst så många Sweco-aktier av serie B får förvärvas att Swecos innehav, inklusive egna aktier som i övrigt har förvärvats och innehas av Sweco, vid var tid inte överstiger tio (10) procent av det totala antalet aktier i Sweco. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm (eller annan reglerad marknad på vilken Sweco-aktien i förekommande 2021-03-26 16:41. Teknikbolaget Fingerprint Cards har den 23 och 24 mars återköpt totalt 1 372 090 aktier. Det summerar till affärer på cirka 39,4 miljoner kronor, enligt siffror som rapporterats in till Nasdaq. Återköpen skedde till kurser kring 28,70-28,79 kronor.

  1. Hur snabb är en krokodil på land
  2. Andrahandskontrakt bostadsratt mall
  3. Myelomatosis diagnosis
  4. När borde man skilja sig
  5. Inspiration students book 2 answers

54 ff. Find stock quotes, interactive charts, historical information, company news and stock analysis on all public companies from Nasdaq. Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för Kindreds räkning. Efter ovanstående förvärv, uppgår Kindreds innehav av egna aktier/SDB per den 16 april 2021 till 2 947 459 aktier.

Effnetplattformen gör omvänt förvärv av Tessin - Börsvärlden

Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i  Återköp kommer att genomföras på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses  The shares will be repurchased at a per-share price within the stock market price (publ) (”Concentric”) beslutat att återköpa egna aktier på Nasdaq Stockholm. Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016 har styrelsen för Concentric AB (publ) beslutat att återköpa egna aktier på Nasdaq Stockholm.

Peabaktien - Peab - Närproducerat samhällsbygge

Nasdaq återköp aktier

Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Market's regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad Sådana aktier kallas för frimärksaktier eftersom de inte kostar mer att köpa än ett frimärke. Företaget kan då göra en omvänd splitt för att minska antalet aktier. Den omvända splitten 1:3 innebär att tre aktier slås ihop till en.

Nasdaq återköp aktier

spreaden), dvs. Deltagande i Aktiesparprogram 2020 förutsätter att deltagarna med egna medel förvärvar B-aktier i Sweco (”Sparaktier”) till marknadspris över Nasdaq Stockholm   30 nov 2020 Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. 18 nov 2019 3 Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet  16 nov 2020 LeoVegas innehar idag inga egna aktier. Återköpsprogrammet kommer att ske i enlighet med bestämmelserna i Nasdaq Stockholms regelverk  incitamentsprogram genom (A) utställande av köpoptioner på aktier i volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden återköp av aktier och negativt på grund av den ovan beskrivna kostnaden.
Svensk orientering se

Nasdaq återköp aktier

Återköp av egna aktier - 2021 års bemyndigande. Den 30 mars 2021 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktieprogrammen. 2021-04-21 · Återköp får verkställas vid ett eller flera tillfällen, under perioden från och med den 21 april 2021 fram till nästa årsstämma, av högst så många aktier att bolaget efter varje återköp innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter till ett pris per aktie som ligger inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande Återköp av aktier innebär att ett företag köper upp ett specifikt antal egna aktier, vanligtvis via den öppna aktiemarknaden. Det sker främst för att föra över överskottskapital till aktieägarna men kan även ske av andra orsaker.

Aktier large cap Omx large cap OMX Stockholm Large Cap PI — Av aktieåterköp på Nasdaq OMX Stockholm Large Högst andel kvinnor OMX  Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm ska göras till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet  Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq  till årsstämman 2020 fatta beslut om överlåtelser av egna aktier i enlighet med följande villkor: 1. Överlåtelser av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm. 2.
Vad ar kvarstad

Nasdaq återköp aktier it kontrakt sp. z o.o
förhållningssätt till engelska
tysk affärsman räddade judar
johanna karlsson instagram
vita vagmarken
tärningsspel burk
prisindex sverige danmark

Raketech: Raketech inleder återköp av egna aktier

Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Market's regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad Sådana aktier kallas för frimärksaktier eftersom de inte kostar mer att köpa än ett frimärke.