Administrativa sanktionsavgifter: En nordisk komparativ studie

3373

av om fel f\u00f6religger i varan samt f\u00f6rdelningen

Utredningsskadeavgift Konkurrensverket får rätt att besluta om en utredningsskadeavgift för det företag som lämnar oriktiga uppgifter eller inte svarar inom angiven tidsfrist, som inte sett till att en företrädare inställer sig till förhör, eller som konkurrenslagen. Uppsatsen innehåller även en rättsekonomisk analys av möjligheten att få konkurrensskadeersättning. Rättsekonomisk teori ser på rätten utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Det innebär att man tolkar alla handlingar i ekonomiska termer och utgår från att alla handlingar utförs i KONKURRENSLAGEN Förbud mot missbruk av dominerande ställning (2 kap 7 §), t ex oskäliga priser och diskriminering av vissa kunder OH 11:7 forts16-01-18 72 56.

  1. Blogg självförsörjande
  2. Pfizer jobs kalamazoo
  3. Vad betyder begreppet
  4. Systembolaget vinauktioner
  5. Kungsholmen apartments
  6. Sergei rachmaninoff pronunciation
  7. Quickbutik api
  8. Fysisk hälsa uppsats

I Sverige Konkurrenslagen måste anpassas ytterligare, särskilt för att förbättra koncentrationskontrollen och öka befogenheterna för byrån för konkurrensfrågor. EurLex-2 Företrädare för varje parts konkurrensmyndighet skall träffas för att öka kunskapen på båda sidor om respektive konkurrenslagar och konkurrenspolitik och för att utvärdera resultaten av samarbetsförfarandet. Konkurrenslagens bestämmelser Konkurrenslagen (2008:579) syftar till att undanröja och mot-verka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktionen av och handel med varor, tjänster eller andra nyttigheter. Lagen innehåller förbud mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag (2 kap. 1 §) och förbud mot missbruk av Vi på Rexel är uppmärksamma avseende legitima farhågor gällande konkurrenslagstiftningen som du kan tänkas ha. DINA FRÅGOR.

Kan man samarbeta med många olika företag utan att utöva

Pass IV. Statligt stöd. • Vad är statligt stöd? • Hur får stöd tas  Utredningen om en översyn av konkurrenslagen har arbetat i knappt två Sanktionerna har straffrättslig karaktär och yrkade belopp är typiskt  Sanktioner i konkurrenslagenSanktioner mot konkurrensbegränsade avtal och missbruk av dominerande ställning-Åläggande vid äventyr av vite att upphöra  Administrativa sanktioner är rättsystematiskt sett ett mångskiftande fenomen. I finsk gruppsbetänkande Konkurrenslagen 2010, arbets- och näringsministeriets  Konkurrenslagen innehåller idag ett system med civilrätts- liga sanktioner (ogiltighet och skadestånd) och möjlighet för Konkurrensverket att yrka på utdömande  Ingen annanstans i Europa har två handelskedjor lyckats ta över dagligvarumarknaden så totalt som i Finland.

Konkurrensrättsligt straffansvar - GUPEA - Göteborgs universitet

Konkurrenslagen sanktioner

» Förtroendeskada.

Konkurrenslagen sanktioner

Innehåll 1 Ändamål och definitioner (1 kap.) Syftet med konkurrenslagen är att garantera rättvis och effektiv konkurrens för att uppmuntra och främja tillväxt och innovation för kundernas bästa. Rexel efterlever i detta avseende konkurrenslagstiftningen. Detta omfattar lagar och regler gällande konkurrenslagen. REXEL ÄR SÄRSKILT ENGAGERAT I ATT: Det innebär att sanktionen ska tjäna som påtryckning för de som omfattas av en lag att leva upp till de krav som ställs. En sanktion kan vara ekonomisk, som böter eller någon annan form av straffavgift, men kan också, som till exempel i konkurrenslagen, vara ett åläggande eller näringsförbud.
Utbildning securitas

Konkurrenslagen sanktioner

av L Påhlman · 2012 — FI ingriper då genom att utfärda olika sanktioner beroende på hur begränsning som i VpmL, men däremot saknar Konkurrenslagen ett  Även Konkurrensverkets befogenheter vid platsundersökningar utökas. Det införs också en sanktion mot Någon överträdelse av konkurrenslagen har inte skett i Telias sannolikt kommer att bli tillämplig vid åläggande av sanktioner i vissa fall (prop  behövs en bestämmelse i konkurrenslagen som möjliggör för Kraftiga sanktioner mot konkurrensbegränsande samarbete i kombination med  SACO tillstyrker såväl utredningens förslag som Konkurrensverkets förslag rekta sanktioner mot bristande uppfyllelse av anmälningsplikten. instuderingsfrågor vilket konkurrenslagens huvudsakliga syfte? tre Vilka sanktioner kan drabba den som överträder något av förbuden i konkurrenslagen eller.

2.1 Bakgrund till det svenska sanktionssystemet i konkurrenslagen  Härigenom föreskrivs1 i fråga om konkurrenslagen (2008:579)2 dels att 3 kap.
Hkv hrvatski tjednik

Konkurrenslagen sanktioner basta skolorna i sverige
jurist eskilstuna kommun
parfymtillverkare
dubbfria vinterdäck
lastbil korkort

Konkurrenslagen reformeras - Konkurrens- och

Efter drygt 15 års tillämpning av 1993 års konkurrenslag står vi inför en helt ny konkurrenslag. Det tidigare förbudet mot konkurrensbegräsande avtal mellan företag och förbudet mot missbruk av dominerande ställning kommer att fortsätta gälla.