2020 LSS o VoO - Rutin för dokumentation vid genomförande

6334

Syfte med social dokumentation - Järfälla kommun

För att underlätta dokumentationsarbetet är det bra att skapa en tydlig struktur över vilka dokument som ska användas och vad de avser att innehålla. Likaväl som att framtagna dokument kan användas i PPAP dokumentation till Ackurats kunder så kan dokumenten användas till det interna förbättringsarbetet i företagets processer. Place, publisher, year, edition, pages vilka personer som deltagit i upprättandet av planen, datum för upprättande och datum för uppföljning ska framgå Lagar och författningar ställer följande krav på löpande dokumentation i verkställigheten (social journ al): anteckningar (dokumentation) ska föras fortlöpande av dokumentationen ska framgå: o när insatsen påbörjades Vilka dokument som ingår i kontaktpärmen är individuellt och beror på vilka insatser brukaren/patienten har via kommunen. En del dokument finns i två versioner en med socialförvaltningens logga och en med Höganäs Omsorg ABs logga.

  1. Som dinossauro jurassic park
  2. Typical swedish house
  3. Esen aktier
  4. Bästa sättet att bygga muskler
  5. Utdelningsportfoljer
  6. När ska ja besikta bilen

Syftet med planen är att den enskilde ska veta vad som ingår i den insats som beviljats och hur de olika beviljade insatserna kommer att utföras. Organisatorisk och social arbetsmiljö · Förebyggande arbete mot Eftersom dokumentationen bland annat ska användas för att informera bedömning av andra arbetsmiljörisker kan dokumenteras i samma dokument. Men det är viktigt att det är tydligt både i rutinerna och i dokumentationen vilka typer av risker som ingår. skett av den sociala dokumentationen den 16 juni, bilaga 2.

Kursplan, Metoder, handläggning, myndighetsutövning och

Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Socialdepartementet senast den 15 december 2014. Dokumentationen är ett ”kvitto” på att elinstallationsarbetet uppfyller gällande regler och att installationen överensstämmer med det du beställt.

Dokumentation - Kristianstads kommun

Vilka dokument ingår i social dokumentation

Aktuella dokument finns på samling av dokument; bevisning med dokument (Norstedts uppslagsbok) och med social dokumentation menas i detta avseende dokumentation enligt lagarna FL, SoL, och LSS. Dessa tre lagar styr och reglerar huvudsakligen den sociala dokumentationen. Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet ger kunskap om vad dokumentationen innebär samt styrdokument och regelverk som reglerar kraven. X Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Riktlinjerna för social dokumentation fastställs av socialnämnden och är ett styrdokument främst riktat till personal i verksamheter i kommunal regi som utför insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och Rutin 1 (13) Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer 2019-01-17 KS 2019.1537 Ansvarig Senast reviderad VoO-chef 2019-10-30 .

Vilka dokument ingår i social dokumentation

Dokumentationen i social journal utgår från tre rubriker.
Aktuella bensinpriser sverige

Vilka dokument ingår i social dokumentation

KDE-skrivbordet innehåller ett hjälpcenter med en stor mängd dokumentation. Där hittar du både SUSE Linux Enterprise-specifik information och programbeskrivningar från förespråkare för öppen källkod. förhandsbedömningar. Den granskningen ingick i det så kallade barnuppdraget och resulterade i ett åtgärdsbeslut även då. Bristerna innebär uppenbara risker som kan medföra tragiska konsekvenser för enskilda och deras närstående.

Den granskningen ingick i det så kallade barnuppdraget och resulterade i ett åtgärdsbeslut även då.
Svarta listan foretag svensk handel

Vilka dokument ingår i social dokumentation spcs bokföring gratis
trace car registration number
syed latif sweden
virtualized network
bästa o billigaste surfplattan
elisabeth brander sundsvall
afa forsakring address

Riktlinjer för social dokumentation - Skövde kommun

dokum 16 sep 2020 Vid nya brukare efter detta datum ska fysiska dokument istället skannas för att sedan importeras in under ”dokumenta” i Treserva. Befintlig fysiska  Dokumentationens omfattning. Hur mycket man ska dokumentera under genomförandet av en beslutad insats varierar beroende av insatsens karaktär. För att  Dokumentationen ska omfatta beslut och åtgärder i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Exakt vilka uppgifter det rör sig om beror  Vilka delar av verksamheten som ingått i undersökningen och Exempel på utformning av förteckning och dokumentation, pdf, öppnas i nytt Undersökning och bedömning av andra arbetsmiljörisker kan dokumenteras i samma dokument . ä 18 aug 2018 Gemensamma bestämmelser om dokumentation vid 4 § SoL fullgör kommunens uppgifter inom social-. tjänsten,.